Poznaj znaczenie swojego snu

Sennik – „encyklopedia” naszych snów.

Wierzymy w senniki. Wierzymy, że w naszych snach jest coś tajemniczego i mistycznego. Szukamy wyjaśnień pojawiających się w snach obrazów. Próbujemy interpretować i zrozumieć umieszczony w snach przekaz. Poznać ich znaczenie, a może ukryte w nich przepowiednie. Szukamy wyjaśnień i interpretacji snu w sennikach. Głownie po to, aby zapobiec lub wytłumaczyć rzeczy przydażające się nam w codziennym, realnym życiu. I często, ku naszemu zdziwieniu, te „przepowiednie” z senników się sprawdzają.

Sny nie mówią nam o tym, co się zdarzy, ale o tym, co dzieje się te­raz. Nie mówią przyszłości, ale od­kry­wają te­raźniej­szość, dokład­niej niż wiel­ka myśl.

Two­je sny pod­po­wiadają ci, kim jes­teś, zwłaszcza po dniu, który zamącił ci w głowie i zdruz­go­tał, zmuszając do obo­wiązków i pod­porządko­wania się re­gułom.

Życie na ja­wie pogrąża nas w nieby­cie, bo­wiem roz­prasza nas i każe pat­rzeć na in­nych. Tyl­ko sen odsłania nas ta­kich, ja­cy jes­teśmy nap­rawdę.

Éric-Emmanuel Schmitt

Obrazy z naszych snów nie są jednak tak zupełnie przypadkowe. Uważa się, że wiele mówią one o nas samych. Dzięki nim możemy poznać i bardziej zrozumieć samych siebie.
Jeżeli pamiętasz swój sen. Jeśli przekaz w nim zawarty nie daje Ci spokoju. Chcesz poznać jakie jest ukryte przesłanie Twojego snu.

Pomoże Ci nasz sennik on-line – snimy.pl. Zamieszczane w senniku hasła i ich opisy pozwolą Ci wytłumaczyć znaczenie Twojego snu. Publikowane znaczenia snów zbieramy z możliwie największej liczby opracowań i staramy się je sukcesywnie publikować.

Staramy się przedstawić jak najwięcej znaczeń i interpretacji snu, które to dla każdej kultury jest trochę inne. Dlatego też każde umieszczone w senniku hasło posiada nawet po kilka znaczeń obrazu zawartego w naszym śnie. Wszystko w zależności do ilu źródeł / senników udało się nam dotrzeć, aby ten znaczenie danego snu wyjaśnić.